background

Realizácie našich projektov sú spracované s ohľadom na prírodu a životné prostredie. Myslíme na budúcnosť.

Kto sme a čo robíme?

O spoločnosti KOI s.r.o. & Eko Strada s.r.o.

Spoločnosť bola založená za účelom zlepšenia a zefektívnenia dovtedy nadobudnutých skúseností v oblastiach vnútroštátnej dopravy a mechanizácie, medzinárodnej kamiónovej doprave, špedícii, sadových a vegetačných úprav, návrhov a realizácie jazierok a záhrad, hydroosevu a chovu japonských kaprov Koi.

background

U nás je spokojný zákazník samozrejmosťou.

Sadové úpravy

Zabezpečujeme realizáciu a projektovú dokumentáciu pre rôzne druhy stavieb: líniové výsadby, cestné komunikácie, verejná mestská zeleň, rekonštrukcie existujúcej zelene - revitalizácie.

 • Zabezpečujeme záručné aj pozáručné údržby
 • Kosenie, hnojenie, prevzdušňovanie trávnikov a trávnatých porastov
 • Chemické odburinenie výsadieb
 • Ošetrovanie drevín a krovín
 • Chemická ochrana proti škodcom
 • Prihnojovanie a mulčovanie výsadieb

Realizujeme sadové a vegetačné úpravy podľa spracovaných projektov, diaľničné a železničné výsadby zelene, revitalizácie verejných priestranstiev, námestí, parkov a centrálnych zón miest a obcí, zelene v priemyselných a obchodných centrách.

 

background

U nás je spokojný zákazník samozrejmosťou.

Vegetačné úpravy

Zabezpečujeme realizáciu a projektovú dokumentáciu pre rôzne druhy stavieb: líniové výsadby, cestné komunikácie, verejná mestská zeleň, rekonštrukcie existujúcej zelene - revitalizácie

 • Zabezpečujeme záručné aj pozáručné údržby
 • Kosenie, hnojenie, prevzdušňovanie trávnikov a trávnatých porastov
 • Chemické odburinenie výsadieb
 • Ošetrovanie drevín a krovín
 • Chemická ochrana proti škodcom
 • Prihnojovanie a mulčovanie výsadieb

Realizujeme sadové a vegetačné úpravy podľa spracovaných projektov, diaľničné a železničné výsadby zelene, revitalizácie verejných priestranstiev, námestí, parkov a centrálnych zón miest a obcí, zelene v priemyselných a obchodných centrách.

 

background

U nás je spokojný zákazník samozrejmosťou.

Hydroosev

Kvalitne, rýchlo a ekonomicky založený trávnik. Použitie hydroosevu:

 • Rekultivácia a obnovenie vegetácie
 • Skládky odpadu
 • Revitalizácia krajiny
 • Vegetačné úpravy diaľníc, komunikácií, vodných diel
 • Zatrávňovanie extrémnych svahov
 • Lyžiarske zjazdovky
 • Trávnaté plochy športovísk, parkov, záhrad s okamžitým efektom

Realizujeme sadové a vegetačné úpravy podľa spracovaných projektov, diaľničné a železničné výsadby zelene, revitalizácie verejných priestranstiev, námestí, parkov a centrálnych zón miest a obcí, zelene v priemyselných a obchodných centrách.